ZASADY obowiązujące w PSP, OSP i innych jednostkach ochrony ppoż

ZASADY współpracy jednostek KSRG ze środkami masowego przekazu.nowość

ZASADY ewidencjonowania zdarzeń w SWD-STnowość

ZASADY powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze kraju podczas działań ratowniczychnowość

ZASADY org. łączności, alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych.nowość

ZASADY postępowania JOP w związku ze zdarzeniami na drogachnowość

ZASADY analizowania zdarzeńnowość

ZASADY organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych w tym na potrzeby KDRnowość

ZASADY postępowania podczas interwencji w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

ZASADY organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym (12.02.2013r.)


"System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredniu dział w działaniach ratowniczych" - 11 maj 2006r.

Rozpocządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG - 18 luty 2011r.

Procedury z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków PSP i OSP.

Współpraca LPR (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) z PSP oraz jednostkami OSP w KSRG. ver. 18 marzec 2013r.nowość


PREZENTACJE SZKOLENIOWE - materiały na szkolenia strażaków OSP

Szkolenie strażaków ratowników OSP część I

Temat zajęć
Prezentacja
1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych
POBIERZ
2. Służba wewnętrzna. Musztra.
POBIERZ
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
POBIERZ
4. Drabiny pożarnicze.
POBIERZ
5. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.
POBIERZ
6. Proces spalania, a pożar.
POBIERZ
7. Zadania strażaków w zastępie.
POBIERZ
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
POBIERZ
9. Rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk gaśniczych.
POBIERZ
10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
POBIERZ
11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.
POBIERZ
12. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.
POBIERZ
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.
POBIERZ

 

Szkolenie strażaków ratowników OSP część II

Temat zajęć
Prezentacja
1. Organizacja ochrony ludności w tym ochr. ppoż.
POBIERZ
2. Rozwój pożaru.
POBIERZ
3. Taktyka gaszenia pożarów.
POBIERZ
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
POBIERZ
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.
POBIERZ
6. Podstawowe zadania strażaków OSP w działaniach rat-chem.
POBIERZ
7. Elementy pierwszej pomocy
POBIERZ

 

Szkolenie dowódców OSP

Temat zajęć
Prezentacja
1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
POBIERZ
2. Kierowanie działaniami gaśniczymi.
POBIERZ
3. Działania gaśnicze.
POBIERZ
4. Działania ratownicztwa na drodze.
POBIERZ
5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.
POBIERZ
6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP.
POBIERZ
7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych.
POBIERZ
8. Organizacja i funkcjonowanie JOT OSP.
POBIERZ

 

Szkolenie naczelników OSP

Temat zajęć
Prezentacja
1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP.
POBIERZ
2. Współdziałanie OSP z samorządem terytorialnym i PSP.
POBIERZ
3. Wybrane zagadnienia operacyjne.
POBIERZ
4. Ceremoniał pożarniczy.
POBIERZ
5. Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP.
POBIERZ
6. Zaplecze logistyczne w OSP.
POBIERZ
7. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
POBIERZ

 

Szkolenie Komendantów Gminnych OSP

Temat zajęć
Prezentacja
1. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony ppoż i OSP.
POBIERZ
2. Zadania i kompetnencje Komendanta Gminnego OSP.
POBIERZ
3. Kierowanie działaniami ratowniczymi.
POBIERZ
4. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy na szczeblu gminy.
POBIERZ
5. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy.
POBIERZ
6. Powiatowe plany ratownicze.
POBIERZ
7. Organizacja i zadania syst. wykrywania i alarmowania.
POBIERZ
8. Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP.
POBIERZ

 

Szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Temat zajęć
Prezentacja
1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego.
POBIERZ
2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych.
POBIERZ
3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych.
POBIERZ
4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp.
POBIERZ
5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych.
POBIERZ
6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu.
POBIERZ
7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych.
POBIERZ
8. Konserwacja i ekploatacja pił.
POBIERZ
9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.
POBIERZ
10. Łączność i alarmowanie.
POBIERZ

 

Szkolenie strażaków OSP z zakresu ratownictwa technicznego

Temat zajęć
Prezentacja
1. Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny.
POBIERZ
2. Budowa pojazdów samochodowych.
POBIERZ
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.
POBIERZ
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.
POBIERZ
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z sam. osobowych, ciężarowych.
POBIERZ
6. Postępowanie w czasie akcji z substancjami niebezpiecznymi.
POBIERZ
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.
POBIERZ

 

Szkolenie strazakow OSP z zakresu działan przeciwpowodziowych

Temat zajęć
Prezentacja
1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii.
POBIERZ
2. Działania ratownicze i zabezpieczające.
POBIERZ
3. Usuwanie skutków powodzi.
POBIERZ
4. Sprzęt ratownictwa wodnego.
POBIERZ
5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej.
POBIERZ
6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom.
POBIERZ
7. Lokalizacja i wydobywanie zwłok.
POBIERZ
8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią.
POBIERZ
9. Działania ratownicze na lodzie.
POBIERZ
10. Znaki żeglugowe na drogach wodnych.
POBIERZ

 

Procedury z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków PSP i OSP

Temat zajęć
Prezentacja
PROCEDURA 1 - sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym.
POBIERZ
PROCEDURA 2 - sekwencja medycznych działań ratowniczych.
POBIERZ
PROCEDURA 3 - Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych.
POBIERZ
PROCEDURA 4 - Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dzieci, niemowląt, noworodków (RKO).
POBIERZ
PROCEDURA 5 - Obrażenia i poderzenie obrażeń głowy.
POBIERZ
PROCEDURA 6 - Obrażenia i poderzenie obrażeń kręgosłupa.
POBIERZ
PROCEDURA 7 - Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersowej.
POBIERZ
PROCEDURA 8 - Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha.
POBIERZ
PROCEDURA 9 - Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy.
POBIERZ
PROCEDURA 10 - Obrażenia i poderzenie obrażeń narządu ruchu.
POBIERZ
PROCEDURA 11 - Rany.
POBIERZ
PROCEDURA 12 - Amputacja urazowa.
POBIERZ
PROCEDURA 13 - Wstrząs hipowolemiczny - postępowanie wstępne.
POBIERZ
PROCEDURA 14 - Oparzenia termiczne.
POBIERZ
PROCEDURA 15 - Oparzenia chemiczne.
POBIERZ
PROCEDURA 16 - Zatrucia wziewne.
POBIERZ
PROCEDURA 17 - Tonięcie.
POBIERZ
PROCEDURA 18 - Wychłodzenie.
POBIERZ
PROCEDURA 19 - Zaburzenia krążeniowo - oddechowe w stanach nieurazowych.
POBIERZ
PROCEDURA 20 - Drgawki.
POBIERZ
PROCEDURA 21 - Kobieta w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia/zdrowia.
POBIERZ
PROCEDURA 22 - Wsparcie psychiczne.
POBIERZ
Zestaw pytań testowych z odpowiedziami na egzamin KPP
POBIERZ
Zestaw zadań praktycznych na egzamin z KPP
POBIERZ
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym (12.02.2013r.)
POBIERZ